SEKRETESSPOLICY

SYFTE

Denna policy beskriver hur PZ Cussons PLC med handelsnamnet Original Source UK behandlar personuppgifter via vår webbplats www.originalsource.co.uk. Vi respekterar integriteten hos varje person som besöker vår webbplats. Vi tar din rätt till integritet på allvar och vill att du ska känna dig trygg när du använder den här webbplatsen. Om vi ber dig att uppge personuppgifter när du använder webbplatsen kan du vara säker på att den bara används i enlighet med denna sekretesspolicy.

Observera att vi kan uppdatera och ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar publiceras på vår webbplats. Vi kommer att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar i hur vi använder dina personuppgifter. 

DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES IDENTITET

Den som i dataskyddslagstiftningens mening är personuppgiftsansvarig är PZ Cussons PLC (företagsnummer 00019457) med säte i Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG.

VAD SAMLAR VI IN OCH NÄR GÖR VI DET?
Vi kan komma att be dig om följande typer av personuppgifter när du köper en produkt, anmäler dig till ett nyhetsbrev eller en tävling, skapar ett konto eller använder vår hemsida:
• namn,
• kontaktuppgifter,
• information om dina privata eller yrkesmässiga intressen som är relevanta för våra produkter,
• demografiska uppgifter såsom födelsedatum, adress och kön,
• fotografiska bilder (bara när de behövs för en tävling eller marknadsföring i sociala medier), eller
• erfarenheter av våra produkter.

Vårt primära syfte när vi tar in uppgifter från dig är att ge dig en smidig, effektiv och anpassad upplevelse när du använder vår webbplats och att ge dig ytterligare information om våra produkter, tjänster och tävlingar. 
Vi samlar in dina personuppgifter
• när du registrerar dig för att använda vår webbplats eller för att skapa ett konto hos oss,
• när du ska delta i en tävling eller marknadsföringskampanj,
• när du deltar i en förfrågan eller i en marknadsundersökning,
• när du kontaktar oss för att ställa en fråga, komma med ett förslag, rapportera ett problem eller av någon annan orsak,
•  när du använder interaktiva tjänster på vår webbplats (till exempel anslagstavlor, forum och funktioner som låter dig skriva recensioner eller annat material),

• när du gör en beställning

Om du ger oss tillåtelse att använda cookies när du besöker vår webbplats (mer information om detta nedan) kommer vi också att samla in
• uppgifter om dina besök, till exempel hur länge du har besökt webbplatsen, vilka sidor du har tittat på och vilka resurser du har använt, hur länge du har besökt vissa ställen på webbplatsen, hur du har använt interaktiva funktioner, till exempel trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata, samt de resurser som du har fått tillgång till, och/eller
• information om din enhet eller dator, inklusive – såvitt tillgängligt – din geografiska plats, din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsartyp.

Om du är äldre än 18 år behöver vi dina föräldrars eller din vårdnadshavarens tillstånd innan du ger oss några personuppgifter. Användare under 18 år får inte ge oss personuppgifter utan sådant tillstånd.

VAD GÖR VI MED DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in dina personuppgifter för att

• tillhandahålla produkter och tjänster – vi använder uppgifterna för att tillhandahålla produkter och tjänster som du har begärt och för att kommunicera med dig om dem. Sådan information kan inkludera produktval, namn, leveransadress, betalningsinformation, kontaktuppgifter och alla andra uppgifter som behövs för att verkställa din beställning (inklusive särskilda leveransinstruktioner). Utan vissa av dessa uppgifter kan vi inte erbjuda dig produkter och tjänster.

• registrera webbplats och aktiviteter – vi använder information som du ger oss för att registrera dig som användare av vår webbplats och administrera dina webbplatskonton. Om du har aktiverat kakor: Det är en typ av informationsbärare som vi använder för att ”komma ihåg” dig på vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse där; till exempel för att automatiskt fylla i olika fält med dina inställningar (som kan inkludera din ort). Vidare använder vi information om hur du använder ditt konto och vår webbplats för att förbättra webbplatsen och bättre förstå användarens beteende där. Det kan också hända att vi rapporterar statistisk information om webbläsaraktiviteter till våra annonsörer (sådan informationen identifierar inte dig personligen).

• berätta om kampanjer, tävlingar, undersökningar och marknadsundersökning – vi använder kontaktuppgifter som du har gett oss, tillsammans med annan information vi har om produkter och tjänster som du har köpt eller använt, för att ge dig information om våra produkter, erbjudanden, och evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kommer också att kommunicera med dig för att be dig medverka i undersökningar av hur du använder våra produkter och i marknadsundersökningssyfte. Detta inkluderar meddelanden som skickas via e-post, sms, direktmeddelanden och sociala medier. Du kan avregistrera dig från vår marknadsföring genom att klicka här.

• besvara och behandla förfrågningar, förslag och klagomål – om du gör en förfrågan, ett förslag eller ett klagomål eller returnerar en produkt använder vi de här uppgifterna för att komma med en lämplig lösning och förbättra våra produkter, tjänster och vår kommunikation. Ibland behöver vi använda uppgifterna för att följa avtalsenliga och lagstadgade krav.

• uppfylla juridiska och rättsliga krav – vi kan komma att använda personuppgifter som vi samlat in från dig eller tredje part (till exempel brottsbekämpande eller kreditreferensorgan), för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller av andra juridiska skäl – till exempel för att rapportera bedrägerier.

MARKNADSFÖRING

Vi vill vara säkra på att den information du får från oss är relevant för dig. Vi kan använda de uppgifter du ger oss till att skicka e-post av marknadsföringstyp som vi tror att du kan vara intresserad av.

Vi använder följande typer av information för att skräddarsy vår marknadsföring till dig.

E-postmarknadsföring

När du registrerar dig för vår e-postmarknadsföring, kommer vi att be dig om vissa personuppgifter, till exempel namn, ålder, postadress, telefonnummer, e-postadress   och födelsedatum. Genom att du ger oss de uppgifterna kan vi skicka information som vi tycker är relevant för dig, såsom specialerbjudanden, prisrekommendationer eller tävlingar och födelsedagserbjudanden.

Beställning av produkter

När du köper en produkt på vår webbplats sparar vi uppgifter såsom namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och den produkt du har valt. På så sätt kan vi skicka dig kampanjinformation om liknande produkter eller nya produkter som du kanske är intresserad av. Om du lägger till en vara i din korg men inte går till kassan och slutför köpet, kan vi ha kvar det objektet i din korg nästa gång du kommer till webbplatsen.

Sociala medier

Om du interagerar med oss på våra sociala medier, till exempel genom att följa oss eller medverka i en kampanj eller tävling, kan vi använda de uppgifter som är offentligt tillgängliga på din sociala medier-sida för att kontakta dig via den sidan för att upplysa om kampanjer/tävlingar eller rekommendera produkter som vi tror är relevanta för dig.

Vi skickar marknadsföringsmaterial bara om vi har rättslig grund för att göra det. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke för vår användning av dina personuppgifter. Om du vill avsluta din prenumeration på marknadsföringskommunikation kan du antingen klicka här eller klicka på länken “avsluta prenumeration” som finns i all e-postmarknadsföring som du får från oss.

VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter bara när det är tillåtet enligt de lagar som skyddar dem.

Vi samlar in dina personuppgifter då

• du har samtyckt till det (om samtycke krävs);
• vi behöver använda dem av juridiska skäl0;
• vi behöver använda dem för att verkställa ett avtal med dig;;
• det är rimligt att använda personuppgifterna antingen i vårt eget eller någon annans intresse, och där det inte är till nackdel för dig (det så kallade “legitima intresset”) – detta kan inkludera att det ligger i vår intresse att marknadsföra ytterligare produkter eller tjänster till dig.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vi sparar personuppgifterna bara så länge vi behöver dem för de syften de samlades in enligt ovan, inklusive för att uppfylla eventuella lag- eller rapporteringskrav.

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Det kan hända att vi delar med oss av dina personuppgifter till följande kategorier av tredje part:

• våra tjänsteleverantörer där det är nödvändigt att göra produkter och tjänster tillgängliga för dig, exempelvis leverantörer av IT-tjänster;
•  för att marknadsföra våra produkter och tjänster, alltså exempelvis marknadsföringsbyråer och sociala medier som kan skicka riktade och automatiska meddelanden till dig;
• om vi eller vår företagsgrupp eller i stort sett alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, kommer personuppgifter som vi har sparat att ingå i de förvärvade tillgångarna, och dina personuppgifter kommer att överföras till den nya ägaren för att där användas i de syften som anges ut i denna sekretesspolicy;
• om det behövs för att skydda vår företagsgrupps, våra kunders eller andra personers rättigheter, egendom eller säkerhet så kan vi dela personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be att få se de uppgifter vi har om dig och att ändra, radera eller flytta dem. Om du vill utnyttja de rättigheterna kan du kontakta oss via formuläret eller telefonnumret på vår “Kontakta oss” -sida – https://www.originalsource.co.uk/contact-us/. Ytterligare information om dina rättigheter hittar du nedan.

Rätten att få se de uppgifter vi har sparat om dig

Du kan när som helst kontakta oss för att begära att få en kopia av de uppgifter vi har sparat om dig och att få reda på varför vi har dem, vem som har tillgång till dem och var vi fick dem. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss enligt nedan.

Rätten att korrigera och uppdatera de uppgifter vi har sparat om dig

Om de personliga informationen vi har om dig är inaktuella, ofullständiga eller felaktiga, kan du informera oss om det så kommer vi att se till att de uppdateras.

Rätten att få dina uppgifter raderade

Du kan be oss att radera dina personuppgifter om vi inte längre behöver använda dem, om du har tagit tillbaka ditt samtycke eller om vi inte har någon laglig grund för att spara dem.

Rätten att invända mot hantering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi slutar hantera dina personuppgifter. När vi får en sådan begäran kommer vi att kontakta dig för att tala om ifall vi kan uppfylla den eller om vi har legitima skäl att fortsätta hanteringen. Även om personuppgifterna inte längre hanteras, kan vi fortsätta att spara dem för att uppfylla andra rättigheter som du har.

Rätten att ta tillbaka ditt samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmarknadsföring, kan du när som helst ta tillbaka det samtycket genom att klicka på länken “avsluta prenumeration” som finns i all e-postmarknadsföring som du får från oss.

Rätten till dataportabilitet (dataflyttbarhet)

Du har rätt att begära att vi flyttar dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. När vi har fått ditt önskemål, kommer vi att uppfylla det där det är möjligt.

Göra ett klagomål

Du har rätt att klaga hos oss över hur vi har använt dina personuppgifter. Kontakta oss i så fall enligt nedan, eller vänd dig till en tillsynsmyndighet – för Sverige är det Dataskyddsmyndigheten på https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/.

INFORMATIONSSÄKERHET

För att skydda dina uppgifter har vi policyer och rutiner för att säkerställa att endast behörig personal får tillgång till uppgifterna, att de hanteras och lagras på ett säkert sätt, och att alla system som har tillgång till uppgifterna har nödvändiga säkerhetsåtgärder. För den skull har alla anställda, entreprenörer och underentreprenörer roller och ansvarsområden som definieras i dessa policyer och rutiner.

För att alla anställda, entreprenörer och underleverantörer ska vara på det klara med dessa ansvarsområden får de nödvändig utbildning och alla resurser de behöver.

Utöver dessa operativa åtgärder använder vi en rad tekniker och säkerhetssystem för att stärka våra policyer.

För att säkerställa att dessa åtgärder är lämpliga genomför vi regelbundet sårbarhetstest. Granskningar för att identifiera svagheter och bristande överensstämmelse är rutinmässigt inplanerade. Dessutom övervakas alla delar av organisationen kontinuerligt, och mätningar görs för att vi ska kunna förutsäga problem och brister innan de uppstår.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EES

Den personliga information som vi får in från dig kan komma att överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också komma att hanteras av personal utanför EES som arbetar för oss eller för någon av våra underleverantörer. Sådan personal kan vara engagerad i bland annat verkställandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster. Vi kommer att se till att sådana överföringar är lagenliga genom att införa lämpliga avtalsåtaganden och att dina personuppgifter är säkra i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om du vill ha mer information om hur vi gör detta ber vi dig kontakta oss enligt nedan.

COOKIES

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare eller på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats. Filerna läggs in i din webbläsare eller på din hårddisk och gör det möjligt för vår server att känna igen dig när du beställer en produkt eller när du återkommer.

För att beställa produkter på vår hemsida måste du ha kakorna aktiverade – se avsnittet Hantera kakor. Om du inte vill aktivera kakorna, kan du ändå ta dig omkring på vår webbplats, men du kan inte beställa produkter. Aktivering av kakorna kan också ge dig en bättre upplevelse med vår webbplats, till exempel så att vi kan komma ihåg dig och automatiskt fylla i dina inställningar nästa gång du besöker oss.

Observera att kakor inte kan skada din dator.  

Längre ner på den här sidan hittar du mer information om vilka kakor som används på vår webbplats och varför.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vill ha mer information eller vill göra ett klagomål, kan du kontakta oss via formuläret eller telefonnumret på vår kontaktsida – https://www.originalsource.co.uk/ kontakta oss